hidden

Xwin

OptiPump

Performans Ölçüm & Bakım Karar Destek Sistemi

Dağıtım hatlarında kullanılan pompaların harcadığı elektrik miktarının ve bakım maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan entegre bir çözümdür.

Dünyada üretilen enerjinin ortalama %10-20’si pompaların enerji ihtiyaçları için kullanılır. Bu nedenle pompaların çalışma şartları ve performansları büyük önem taşımaktadır. AB ve ABD deki bilimsel ve teknik çalışmalar göstermiştir ki, pompaların etkin ve randımanlı olarak kullanılması ile bu maliyetler %25-40 arasında düşürülebilmektedir.

Ülkemizde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinin 2015 yılı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün içme suyu ihtiyaçları için ilgili işletmeleri tarafından verilen resmi verilere göre;

 • Toplam tükettikleri elektrik miktarı 2.000.000.000,00 kWh
 • Toplam Türkiye'de tüketilen elektrikteki payları %1,2
 • Toplam elektrik bedeli 750.000.000,00 TL dan fazladır.

OptiPump Özellikleri

 • Pompa, üzerindeki sensörler aracılığı ile bilgileri toplar ve SCADA ile paralel çalışır,
 • Uzun süreli veri depolama imkanı sunar,
 • İstasyon ve pompa performansına etki eden işletme parametrelerinin online ve zamana bağlı olarak izlenebilmesine imkan sağlar,
 • Sensör verilerini değerlendirerek, hatalarını tespit eder,
 • Özgün algoritmalar kullanarak analiz ve hesaplamalar yapar,
 • Pompa performansı ve performans bozunumlarını hesaplar.

OptiPump Kullanımının Getirileri

 • Fazla enerji tüketimlerinin ortaya çıkarılmasını sağlar,
 • Sensör hataları ve bozunumların olası sebeplerini gösterir,
 • Arızaları ve performans kayıplarını önceden tespit ederek gerekli uyarıları yapar,
 • Bozunumların enerji tüketimi üzerindeki etkisini hesaplayarak, gelecekteki kayıpların tahmin edilmesini sağlar,
 • Pompa bakım periyotlarının ayarlanmasına yardımcı olur,
 • Kestirimci bakım uygulamasını kolaylaştırır,
 • Kurum hafızasının oluşmasına yardımcı olur,
 • Ekonomik analiz modülü sayesinde pompaların bakım ve değişim sürelerinin kolaylıkla hesaplanabilmesini sağlar,
 • Sonuçları web bazlı gösterir

Güzide Sokak, Hayrioğlu İş Mrk. No:13/5 Sahrayıcedid-Kadıköy İstanbul

(+90) 216 355 5853

(+90) 216 357 4381