Performance Optimization System OptiPump

Dağıtım hatlarında kullanılan pompaların harcadığı elektrik miktarının ve bakım maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan komple bir çözümdür. Dünyada üretilen enerjinin ortalama % 10-20’si pompaların enerji ihtiyaçları için kullanılır. Bu nedenle pompaların çalışma şartları ve performansları büyük öneme sahiptir.

AB ve ABD deki bilimsel ve teknik çalışmalar göstermiştir ki, pompaların etkin ve randımanlı olarak kullanılması ile bu maliyetler % 25-40 arasında düşürülebilir.

LEARN MORE

Tracking Systems

Her geçen gün ihtiyaçlar doğrultusunda büyüyen ve gelişen Mobil Takip Sistemleri pazarında, kendi cihaz tasarımlarımız ve yazılımlarımızla yer almaktayız.

Geliştirmiş olduğumuz araç, kişi ve hayvan takip cihazlarıyla sektörde hizmet vermekteyiz.

LEARN MORE

Online Access Control System
OptiPass

Çalışan sayısının kalabalık olduğu, çok şubeli ve farklı organizasyonlara sahip büyük yapılarda çalışan personelin giriş-çıkış saatlerinin elektronik ortamda kontrolünün sağlanarak, raporlanması gerekmektedir.

Suistimallerini önüne geçilebilmesi, puantaj hesaplarının yapılabilmesi, ziyaretcilerin takibi ve vardiya kontrolleri gibi bir çok konu kurulan personel devam takip sistemleri ile çözülebilmektedir.

LEARN MORE

Smart City Technologies

Akıllı Şehir konseptine bilgi sağlayan dijital platformalar, elektronik cihaz ve sensörler, güvenlik sistemleri gibi birçok bileşen ortak bir merkezde toplanarak, akıllı sistemler üzerinden planlama, kontrol ve yönetim amaçlı kullanılmaktadır. Eksera verilerin toplanması, anlamlandırılması ve servis edilmesini aşamalarında birçok farklı projede yer almıştır.

LEARN MORE

Services

Electronic Design&Development

İhtiyaca yönelik elektronik cihaz ve gömülü sistemler tasarlıyor ve üretiyoruz. Bunlar arasında, GPS - GSM tabanlı takip cihazları, özelleştrilmiş kontrol ve alarm sistemleri, IoT modülleri sayılabilir.

R&D Automation

Gereksinimlere uygun hazır çözümler bulunmadığı durumlarda, Ar-Ge süreçleri işleterek, inovatif tasarımlar yapıyoruz. Projede kullanılan elektronik bileşenler ve bunlara ait haberleşme, uygulama ve gömülü yazılımlar geliştiriyoruz.

Enterprise Architecture Solutions

Kurumsallaşan yapılarda iş süreçlerinin organizasyonu ve karar verme mekanizmalarının desteklenebilmesi gerekiyor. Uygulama ve veri katmanlarının ilişkisel yapı dahilinde kurguluyor ve yönetiyoruz.

Platform Independent Solutions

Müşteri sistem altyapısını baz alarak farklı işletim sistemi ve dillerde birçok platformda çözümler sunuyoruz.

Data Collection & Optimization

"Ham veriyi, sensörler, elektronik sistemler ve uygulamalar gibi farklı kaynaklardan toplayıp, karar aşamasındaki yararlı bilgiye dönüştürüyoruz." Dataların toplaması, iş süreçlerinin oluşturulması ve bilgi üretimi sürecinde verinin akıllandırılması sağlayan farklı çözüm ve uygulamaları müşterilerimizle beraber hayata geçirdik.

Consultancy

Sizin kendi departmanınız gibi davranıyor, sizin için düşünüyor ve sizin için size özel projeler geliştiriyoruz.

Recent Projects

Webox

About Us

2000 yılından beri proje tabanlı yazılım ve elektronik otomasyon üzerine yoğunlaşmış bir ar-ge şirketiyiz. Kamu ve özel sektöre yönelik birçok farklı çözüm ve projeyi hayata geçirdik. Özel ihtiyaçlar doğrultusunda kurumsal mimariye entegre olan yönetim çözümleri geliştiriyoruz.

Şirketlerin farklı platformlardaki her türlü bilişim faaliyetinin planlanması, projelendirilmesi, danışmanlığının yapılması, yazılımlar için sistem analizi yapılması ve bu yazılımların hayata geçirilmesi gibi bütünleşik hizmetler sunuyoruz. Yerli üretim imkanlarını ve insan kaynaklarını en üst seviyede .

Bünyemizde, son kullanıcı ürünlerinden fabrika ortamında çalışacak endüstriyel kontrol sistemlerine kadar geniş bir yelpazede isteğe özel çözümler üretilebilmektedir.

Contact Us

Güzide Sokak, Hayrioğlu İş Mrk. No:13/5 Sahrayıcedid-Kadıköy İstanbul

(+90) 216 355 5853

(+90) 216 357 4381