hidden

Xwin

OptiPass

Online Geçiş Kontrol Sistemi

OptiPass temel olarak, işletmede personel, demirbaş, araç, kiosk sistemlerinin birbiri ile entegre edilmesiyle oluşturulan kontrol sistemidir.

Sistem, kompleks ve dağınık yapılarda çalışan personel, ziyaretçi ve araç parklarının takibinde kullanılmaktadır. Sisteme veri sağlayan biometrik cihazlar, manyetik kartlar, rf-id taglar ve veri toplama cihazları merkezi bir sistem üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Bilinen tüm PDKS uygulamalarının temel işlevi personel takibinin dijitalize edilmesidir. Geliştirdiğimiz PDKS yazılımıyla sisteme sizin talebinize göre raporlama ve işlevler eklenebilmektedir.

Sistem; geçiş kontrol, personel takip, güvenlik çözümleri ve RFID tanıma bileşenlerinden oluşmaktadır. Yazılım web tabanlı olup, sisteme veri sağlayan cihazlar online çalışabilmektedir. Bordro ve İK entegrasyonları haricinde farklı sistemlerle de veri alışverişi yapılabilmektedir.

OptiPass aynı zamanda araç geçiş kontrol ve kiosk sistemleri ile entegre edilmiştir. Bu sayede park yerleri geçiş kontrol ve kioskları da sisteme entegre edilerek veri kaynağı sayısı arttırılmıştır.

OptiPass Özellikleri

  • Personelin işe geldiği ve çıktığı zamanların kontrolleri
  • Personele zimmetli olan demirbaş ve araçların güzergah takipleri
  • Personel özlük ve performans takipleri
  • Dağınık yapılarda çalışan personel, ziyaretci ve araç parklarının takibi
  • Personel özlük ve performans raporlaması
  • Web tabanlı uygulama altyapısı
  • Veri sağlayan cihazların online çalışması

Güzide Sokak, Hayrioğlu İş Mrk. No:13/5 Sahrayıcedid-Kadıköy İstanbul

(+90) 216 355 5853

(+90) 216 357 4381